מעמד נשגב ב"סיום הש''ס" דשיעורי הדף היומי הנלמדים בביהמ"ד "בית אהרן" ע"ש הרה"ק מהר"א מבעלזא זיע"אפתח תקוה בראשות כ"ק האדמו"ר מבערגסאז שליט"א

עם סיום השיעור הקבוע במסגרת הדף היומי בביהמ"ד "בית אהרן" שברחוב רוטשילד פ"ת, נערכה באולם הסמוך לביהמ"ד אשר בלב העיר פ"ת, מעמד מרומם של "עבידנא יומא טבא לרבנן" בחגיגת סיום הש"ס המרכזי שסיימו עשרות איש מלומדי ד' שיעורי ה"דף היומי", הנלמדים דבר יום ביומו בערב ובוקר וצהריים בביהמ"ד זה.

רבים וטובים נטלו חלק במעמד ובסעודת מצוה לגומרה של תורה, בשירה ובזמרה, ובנאומים מלאים תוכן וחיזוק לתורה ויהדות. כ"ק האדמו"ר מספינקא ב"ב שליט"א מזקני האדמורי"ם, חותנו של כ"ק אדמו"ר מבערגסאז שליט"א נתכבד בהתחלת הש"ס.