מאות השתתפו במסע ההלוויה בגייטסהעד שבאנגליה של הפוסק המפורסם הגאון הרב פסח אליהו פאלק זצ"ל בעמח״ס שו״ת מחזה אליהו, עוז והדר לבושה, שמור וזכור ועוד