עם ישראל
אתם היום שופטים את נתניהו
הפלתם אותו הפלתם את עצמכם
טילים איראנים ינעימו לכם את הלילות
חוסו על עצמכם גנץ לא יחליף ולא ימיר את נתניהו גם לא פורמיל
על תגזרו את הקץ על העם הזה