וְתוֹרַת חֶסֶד עַל לְשׁוֹנָהּ: הרבנית אליס עישה אבוחצירא ע"ה

ציבור רחב ובראשם רבנים ואדמור"ים חשובים השתתפו בהלוויתה של הרבנית הדגולה הצנועה והחסודה מרת אליס עישה אביחצירא ע"ה רעיתו של בנש"ק הרב פנחס אבוחצירא זצ"ל בנו של סידנא בבא חאקי זצוק"ל שהשיבה את נשמתה הטהורה לבוראה כשהיא בת פ"ח שנים.

 • איך אספר לילדים שאבא נפטר? סערי קרויס בשחזור קשה

  תוכן מקודם

 • התקווה שהתבררה כטעות :"אמרתי לילדות: אבא בסדר, הוא ניצל "

  תוכן מקודם

 • טעים להכיר- שוקו תנובה מתחדש בעיצוב ובטעם! תנובה משדרגת את השוקו במיוחד בשבילכם, באריזה חדשה וטעם נהדר!

  תוכן מקודם

 • כופר נפש לכפר על נפשותינו לפני ד'

  תוכן מקודם

הרבנית מרת אליס עישה אביחצירא ע"ה א"ח לבנש"ק הרב פנחס אבוחצירא זצ"ל בנו של סידנא בבא חאקי זצוק"ל

מרדכי כהן

ציבור רחב ובראשם רבנים ואדמור"ים חשובים השתתפו בהלוויתה של   הרבנית הדגולה, הצנועה והחסודה, צופיה הליכות ביתה, ברוכה במעשיה הטובים, אהבה תורה ותלמידי חכמים, לחשה בתפילה ובתחנונים, אשת חיל עטרת בעלה, מרת אליס עישה אביחצירא ע"ה רעיתו של בנש"ק הרב פנחס אבוחצירא זצ"ל בנו של סידנא בבא חאקי זצוק"ל שהשיבה את נשמתה הטהורה לבוראה כשהיא בת פח' שנים.

למרות צניעותה ופשטותה המופלגת, היתה אשה חכמת לב ויראת ד', בעלת צדקה וחסד שהיתה מקושרת בכל מאודה בשושלת המפוארה לבית רבני ואדמור"י משפחת אבוחצירא ועמדה לימין בעלה אשר בתפקידיו עשה רבות בעזרה לזולת ובלהרבות קדושה וטהרה בעיר אשדוד.

המנוחה גדלה למשפחת אבוחצירא מ'קולמבשאר' שבאלג'יר, עובדי ה' ביראה ובתמימות, אוהבי תורה ולומדיה.

כשחמיה האדמו"ר הבבא חאקי זצ"ל עלה לארץ הקודש, התיישב בעיר רמלה יחד עם ילדיו וכשבעלה רבי פנחס זצ"ל הגיע לפרקו פנתה הרבנית ע"ה לבעלה סידנא בבא חאקי שהרי הגיע העת של פרק האיש מקדש לבננו פנחס, וענה על אתר בקרוב בע"ה יגיע. ואכן בתוך זמן קצר משפחתה של הרבנית אבוחצירא עלו מאלג'יר ששם כיהן ברבנות תקופה האדמו"ר הבבא חאקי וכך נעשה השידוך בסימן טוב.

בתחילה התגוררו שנים אחדות ברמלה ומשם עברו לאשדוד עד יומם האחרון. באשדוד בעלה הרב פנחס זצ"ל כיהן בתפקידים ציבוריים שונים שבהם עזר רבות לזולת כשהבולט שבהם כיהן כיו"ר המועצה הדתית. במסגרת תפקידו פעל רבות להרבות תורה, קדושה וטהרה בעיר. היה בקשרים אדוקים עם שא"ב האדמו"ר הרה"ק רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל שבהזדמנות נאמר לבעלה, "כי רבי מאיר זצוק"ל הגיע לאשדוד ששמע ששם נמצא שא"ב רבי פנחס זצ"ל". וכל זה מתוך רחשי הערכה רבה על החסדים שהיה נוהג לעשות.

במשך אותן שנים, רעיתו הרבנית ע"ה עמדה לימינו על מנת לעזור בכל צורכי הבית וחינוך הילדים, גם בשנים האחרונות כשחלה, טיפלה בו במסירות רבה עד יומו האחרון.

הרבנית ע"ה תמיד היתה ידועה בשמחת חיים שהיתה לה בכל עת, היתה שמחה לשמוע על נכדיה ונכדותיה המתעלים בלימודיהם בדרך התורה עוד ועוד, תמיד היתה מעודדת אותם ושואלת בשלומם ומברכת אותם שימשיכו להניב פירות מתוקים מהאילן הענק אליו הם מחוברים.

היתה מקפידה במשך כל השנים להתפלל בשבתות בליל שבת ובשחרית של שבת בבית הכנסת "מגן אברהם", שנבנה והוקם ע"י בעלה רבי פנחס זצ"ל לזכרו של אחיו הרה"צ רבי אברהם אבוחצירא זצ"ל המכונה "בבא הנה", מתפללות בית הכנסת היו מחכות לשבת לצידה, לעקוב אחרי תפילתה מתוך הסידור כשהיא מתפללת מילה במילה כמונה מרגליות ובסיום התפילה, לקבל את ברכותיה הנעימות, כך גם בשבת האחרונה הגיע לבית הכנסת בעזרת נכדיה והשתתפה בתפילות כרגיל.

תורת חסד על לשונה, ביתה היה בית של חסד, כל מי שהיה פונה אליה בבקשה לצדקה היתה נענית בחיוב למתן צדקה ולדברי עידוד.

במשך השנים זכתה לארח בביתה רבנים חשובים כשהבולטים בהם, מבני משפחת רבני אבוחצירא שהיו מגיעים, הרבנית ע"ה בשקט ובצניעות רבה, מתוך הערכה ללומדי התורה, היתה טורחת ומכינה את הכיבוד בשולחן ערוך ומכובד כיאה לכבוד התורה.

הילולות הצדיקים לרבני המשפחה היו אצלה לשם דבר. גם שזה היה טירחה עבורה לא היתה מוותרת ונוסעת כדי להשתתף בהילולת הצדיקים בדרום, במרכז וגם בצפון. היתה מדליקה נרות לכבוד הצדיקים זיע"א ומעתירה בעד ילדיה ובני משפחתה. כך גם בשמחות במשפחה גם של נכדים ומכרים היתה טורחת ונוסעת למרחקים כדי לעודד, לשמח ולברך.

תפילותיה היו עושות רושם אצל כל רואיה. היה לה ספר 'תהילים' שבני המשפחה מספרים שעשרות שנים היתה מתפללת באותו ספר יום ביומו, בכל הזדמנות שלא היתה במטבח, היתה אוחזת בידה את ספר התהילים ומתפללת מתוכו לישועת הכלל והפרט.

הנהגה נוספת היתה לה כשקיבלה על עצמה "תענית דיבור" במשך תקופות בימות השנה. כמו"כ היתה מכינה למשתתפי שיעורי תורה או בתענית דיבור בבית הכנסת מיני מאפה רבים, כשהיא עצמה היתה טורחת ומביאה לבית כנסת ולא הסכימה לשלוח ע"י שליחים.

לפני 14 שנה נפטר עליה בעלה רבי פנחס זצ"ל ומאז הילדים כולם מגיעים אליה שבת בשבתו, כשהיא מאחדת את המשפחה בכל ארועי המשפחה.

היתה צלולה בדעתה עד יומה האחרון. גם בשבוע אחרון לא ויתרה ונסעה להשתתף בהילולת בעל ה"אביר יעקב" זיע"א ברמלה אצל גיסה האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.

ביום ראשון חשה שלא בטוב בדרכי הנשימה ולאחר התיעצות עם הרופא הוחלט לאשפזה בבית החולים. בשעות אחר הצהריים חלה הדרדרות במצבה ולאחר זמן קצר השיבה את נשמתה הטהורה לברואה, כשבני משפחתה וקרוביה סמוך למיטתה קוראים 'שמע ישראל'.

לקראת ערב התקיים מסע ההלוויה בבית העלמין באשדוד כאשר קודם לכן נשאו דברי הספד. את מסכת ההספדים פתח רב העיר הגר"י שיינין ציין את מסירותו של בעלה רבי פנחס זצ"ל שהיה ראש המועצה הדתית והיה לצידו במשך שנים רבות. הזכיר את ביקוריו לעיתים בבית המשפחה והביע את התפעלותו מגודל מצוות הכנסת אורחים שהיתה לה, היה לה כבוד גדול לתורה ולתלמידי חכמים שעליהם גדלה במשך כל שנותיה.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית בדבריו ציין את האבדה הגדולה לעיר אשדוד ולעם ישראל בחלל הגדול שנותר עם פטירתה, עמד על הארת פנים של המנוחה ומעשי החסד שהיתה עושה, וסיפר שזוכר לפני שנים רבות כשהיו לומדים בבית מדרש ברובע ב' היתה היא עצמה אופה ומכינה דברי מאכל ומיני מאפה ומביאה לכבוד לומדי התורה בבית הכנסת מתוך הערכה שלה לתורה וללומדיה.

גיסה, האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא רבה של רמלה, ציין שכל חייה היו בשאיפות להתעלות יותר ויותר לקיים מצוות לכבוד ה' יתברך, היתה קוראת תהילים למען הצלחת כלל ישראל יום יום, היתה בעלת חסד ולא פעם כשהגעתי לביקור בביתם ראיתי שמכינה סירים ומאכל ואמרה שכל זה בשביל בית הכנסת, יש היום "תענית דיבור", ליבה היה רחב כאולם והכל עשתה מתוך פשטות וצניעות.

עוד נשאו דברי הספד, נכדה ר' שלומי רוזנבוים, את מסכת ההספדים חתם גיסה ר' אהרון אבוחצירא שר הדתות לשעבר.

בדבריהם אמרו כי היא מן השמים יחד עם בעלה הצדיק רבי פנחס זצ"ל ימליצו טוב לפני הקב"ה על כל בני המשפחה, להמשיך להרבות תורה וללכת בדרך שגידלה וחינכה אותם.

לאחר בקשת מחילה ואמירת הקדיש, יצא מסע ההלוויה והיא נטמנה בחלקת רבנים בגבעה בסמוך לקבר בעלה זצ"ל.

בכך נחתמו פרקי חייה של דמות אשה צדקנית מדורות עברו, בהותירה אחריה חלל גדול בקרב המשפחה הרוממה, ומוקיריה הרבים המבכים את הסתלקותה, שהיתה מלאה בחסד מצוות ומעשים טובים המלווים אותה בכתר שם טוב לעולם שכולו טוב. הותירה אחריה דור ישרים מבורך, את ילדיה, נכדיה ניניה ההולכים בדרך התורה והמצוות.

עצרת השבעה תתקיים ביום חמישי בבית הכנסת "מגן אברהם" רחוב הרב שאולי 3 אשדוד במעמד רבני ואדמור"י משפחת אבוחצירא.

ת.נ.צ.ב.ה.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן