מעמד כבוד התורה בהכתרת חתני תורה והוראה של קהל פרושים בראשות נשיא הקהילה מרן הגרי"ד טורצ'ין שליט"א רבה של מקהלות הפרושים בארה"ק