לרגל יומא דהילולא של 'בעל התניא' זיע"א אלפים מכל רחבי העולם החלו להגיע מאמש להשתטח על ציונו הק' בעיירה האדיטש שבאוקראינה, ולהשתתף בהתוועדויות וההתכנסויות בבניין המפואר "היכל אדמו"ר הזקן". על ההיערכות עומד ארגון הכנסת אורחים המקומית של הרב שניאור זלמן דייטש

היום כ"ד טבת, חל יומא דהילולא של הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע, בעל התניא קדישא ושו"ע הרב.  יערכו התוועדויות התכנסויות וסעודות הילולא בהשתתפות רבנים ומשפיעים שילמדו את ספריו הקדושים ויעבירו את מורשתו הקדושה.

אלפים מכל רחבי העולם החלו להגיע מאמש להשתטח על ציונו הק' בעיירה האדיטש שבאוקראינה, ולהשתתף בהתוועדויות וההתכנסויות בבניין המפואר "היכל אדמו"ר הזקן" בקרית רבינו הגדול בהאדיטש. שליח חב"ד בהאדיטש הרב שניאור זלמן דייטש המנהל את אימפריית 'קריית רבינו הגדול' מספר  על היערכות חסרת תקדים יומא דהילולא קדישא.

ערב יומא דהילולא תש"פ, ניתן לומר כי ההילולא השנה תגיע לשיא בע"ה. במקום מכינים  את כל מה שדרוש לאלפי האורחים שיגיעו ללהתפלל באוהל הקדוש של אדמו"ר הזקן ולהעמיד לרשותם את כל התנאים הדרושים. אנו נערכים עם כמויות גדולות של אוכל בכשרות מהודרת, שתיה חמה ומקומות לינה רבים" אומר הרב דייטש.

"גם השנה נקיים בע"ה סעודות  כיד המלך. חדרי האוכל הבשרי והחלבי יעמדו לרשות הקהל במשך כל היום. התוועדויות חסידים ברוב עם, וכמובן כפי המסורת רבת השנים, סדר ניגונים מיוחד בשעת ההסתלקות שבו ישתתפו רבנים ומשפיעים חשובים וינגנו את ניגוניו הקדושים של בעל ההילולא. ובשעות אחה"צ ביומא דהילולא תיערך ההתכנסות והתוועדות המרכזית בראשות הגה"ח ר' חיים שלןם דייטש שליט"א.

כאמור, על כל הפעולות הרבות בימי ההילולא ובמשך כל השנה כולה, מנצח ארגון 'הכנסת אורחים' האדיטש בהנהלת שליח חב"ד בהאדיטש הרב  שניאור זלמן דייטש

גלריה ראשונית. צילום: שלומי כהן