מעמד הכנסת ספר תורה שנכתב ע"י כלל חסידי סאסוב לזכותו ולכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א לביהמ"ד הגדול בקרית ישמח משה