הילולת מרן הרה"ק משאץ לונדון זי''ע אצל נכדו כ"ק האדמו"ר משאץ דרהאביטש שליט''א במוצש"ק פרשת שמות בבית מדרשו ברמה ג' בית שמש.