שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, כ"ו בטבת ה'תש"פ