מעמד סיום ש"ס בבלי ע"י מאות אברכי קנין ש"ס בכוללי ארחות תורה בארה"ק

מעמד רב רושם לכבודה של תורה ועמליה סיום הש"ס שנלמד בצוותא חדא בחדוותא דשמעתתא בעיון ובעמל ע"י חבורת קנין ש"ס של אברכי רשת הכוללים של מוסדות ארחות תורה בארה"ק, בעשרות סניפי הרשת בארץ הקודש מידי ערב ושישי שבת ע"י למעלה מחמש מאות אברכים עמלי תורה בוגרי הישה"ק בכל אתר השוקדים על תלמודם בעמל ובשקידה רבה והוגים ומתעלים על במתי התורה כפי שחונכו בישיבה מיסודו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה זיע"א.

המעמד הגדול התקיים באולמי אחוזת וגשל בבני ברק עם מוצאי הצום ככלות י"ב חודש להסתלקותה לשמי מרומים של מרת גיטל דבורה וירזבינסקי ע"ה אמו של מנכ"ל המוסדות הרב יעקב וירזבינסקי יבלחט"א, כאשר הסעות רבות מכל רחבי הארץ מירושלים, קרית ספר, חפציבה, ברכפלד, אופקים, בית שמש, ביתר, כרמיאל, עפולה, הר יונה, עוצם, רכסים, הביאו את מאות הלומדים אל המעמד הגדול, יחד עם נשותיהם אשת חבר המסייעות לשקידת התורה של בעליהם בראשות כל ראשי ורבני מוסדות ארחות תורה בארץ הקודש.
המעמד נפתח בלימוד הדף היומי ברכות דף ד' מתוך פלפולא דאורייתא כשעשרות אברכים יושבים ולומדים מתוך גמרות מיוחדות שהודפסו לרגל המעמד.   ראש הכוללים הרב משה מרדכי כהן שליט"א פתח וביטא את הרגשת הלב של כלל האברכים

בסיום הש"ס כובד רה"י הגאון רבי יחיאל קלרמן שליט"א, ובפתיחת הש"ס כובד ראש הישיבות הגר"ש שטינמן שליט"א.

סיום מיוחד נוסף של ש"ס משניות כובד משגיח הישיבה הרב הגאון רבי אברהם ויסבלום שליט"א, אשר סיימו קהילת האברכים בבני ברק לעילוי נשמת חתנו הרב יצחק מאיר וייס ז"ל ובנו הפעוט ישראל ז"ל בתוך שלושים להסתלקותם הפתאומית בדמי ימיהם.

ברגש קודש קיבלו את פני מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א שנשא את המשא המרכזי, משא מיוחד לשינון וחזרת הש"ס נשא הגאון רבי ישראל בונם שרייבר שליט"א ראש ישיבת נתיב הדעת, כמו"כ נשאו דברים גאב"ד בני ברק הגרש"צ רוזנבלט שליט"א, ראשי הישיבה הגאון רבי ברוך דב דיסקין שליט"א הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א המשגיח הגר"ח מישקובסקי ראש הישיבות הגאון רבי שרגא שטינמן והגאון רבי משה שטינמן בן רבינו זיע"א ומנכ"ל המוסדות.

במרכז המעמד הוקרן רגעי הוד מיוחדים מראות מחיי רבינו הגדול מרן ראש הישיבה זיע"א בהיכל ישיבתו בפלפול התלמידים בשיעורים שיחות ומעמדים.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *