במעמד רב בפאר והדר נחוגה בקרית אתא ביום רביעי האחרון מעמד סיום הש"ס המרכזי של כלל הקהילות בעירבהשתתפות כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א. הרה"ג מרדכי אויערבך שליט"א רב קהילת אביר יעקב בתל אביב, הרה"ג שרגא שטיינמן שליט"א ראש ישיבת אורחות תורה בבני ברק,  רבני העיר, רבני הקהילות, אישי ציבור ותושבי העיר.

המעמד נערך בחסות עירית קרית אתא בראשות ראש העיר מר יעקב פרץ, אשר ידו פתוחה ומושטת בכל עת וזמן למען ולצרכי ציבור שומרי התורה והמצוות בעיר, ובשיתוף המועצה הדתית בעיר בראשות הרב שמעון חזן הי"ו אודות לפעילותם של עסקני הציבור המיוחדים בעיר ר' אלקנה וייסנטרן, ר' ישראל נח רוב, ר' רפאל אילוז, ר' יעקב עזריאל אשר דואגים בכל ימות השנה להרחבת גבולות התורה בעיר.

את המעמד הנעימו בשירה וזמרה, בעל המנגן ר' ליפא שמעלצר, ומקהלת מלכות בניצוחו של ר' פנחס ביכלר יחד עם הפייטן ר' משה לוק ותמורתו של יהודה ססנה ומקהלת ילדי תלמודי התורה בעיר בניצוחו של הרב ישי נייהוז.