השופט הנדל החליט להגדיל את מספר מפקחי טוהר הבחירות לכ-50% מהקלפיות בישראל, אשר יקחו חלק בבחירות לכנסת ה-23: "טוהר הבחירות הוא הבסיס לשיטת המשטר הדמוקרטי ללא טוהר בחירות אין בחירות חופשיות"

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון ,השופט ניל הנדל החליט להגדיל את מספר מפקחי טוהר הבחירות ל- 5000 מפקחים, אשר יקחו חלק בבחירות לכנסת ה-23.

בהחלטת יו"ר ועדת הבחירות נכתב: "טוהר הבחירות הוא הבסיס לשיטת המשטר הדמוקרטי ללא טוהר בחירות אין בחירות חופשיות. אי סדרים או זיופים עלולים לפגוע באמון הציבור בהליך, ולערער את הלגיטימציה של השלטון הנבחר".

הנדל הוסיף כי לנוכח חשיבות טוהר הבחירות והגברת אמון הציבור בתוצאותיהן, פועלת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לשמור עליו באמצעות מגוון כלים. אחת הפעולות המשמעותיות שנעשו בהקשר זה במערכת הבחירות לכנסת ה-22 הייתה הפעלת כ-3,000 מפקחי טוהר הבחירות, שביקרו במרבית הקלפיות ברחבי ישראל, ווידאו שההצבעה, וספירת הקולות, מתנהלת כדין.

מפקחי טוהר בחירות צויידו במצלמות גוף, בעזרתן צילמו את ספירת הקולות בכ-3,000 קלפיות וכן צילמו, במקרים חריגים במהלך היום, אירועים בהם עלה חשד לביצוע עבירות בחירות. לשיטתי ראוי להמשיך ולפעול במסלול דומה גם ביום הבחירות לכנסת ה-23 , ממספר טעמים.

יו"ר ועדת הבחירות ציין בהחלטתו כי "למעט החריגים שייקבעו בהחלטתי, אסור להציב או להשתמש במצלמות או במכשירי הקלטה במקומות הקלפי. למען הסר ספק הכלל חל באופן גורף: הוא חל על כל הנמצאים בקלפי, לרבות מזכירי וחברי ועדת הקלפי והמשקיפים; הוא חל במקום הקלפי ועל כל הנמצא בתוך חדר הקלפי, לרבות מסמכים שמנהלת ועדת הקלפי בהתאם לחוק הבחירות לכנסת לרבות בעת פתיחת מקום הקלפי וסגירתו, בשעות ההצבעה ובשעת ספירת הקולות".

תפקיד המפקחים יתחלק לשניים, האחד בשעת ההצבעה והשני בשעת ספירת הקולות. בשעות ההצבעה ובעת הימצאות בוחרים בקלפי, יהיו רשאים המפקחים לצלם באמצעות
מצלמה ייעודית שתסופק להם, אך ורק כאשר ישנו חשש סביר לפגיעה מהותית בטוהר הבחירות, כל עוד הם אינם מצלמים בתא ההצבעה ומאחורי הפרגוד.

אולם, החל ממועד סגירת הקלפי להצבעה לאחר שיצא אחרון המצביעים, ועד חתימת הפרוטוקול – יתעדו המפקחים את הליך הספירה כולו. הצילום ייעשה במצלמה ייעודית שסופקה למפקח לצורך זה בלבד ובאופן שלא יפריע למהלך התקין של הבחירות.