סיום הש"ס בשיעורו של הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט"א הנמסר מידי יום בבית הכנסת חלקת יהושע ביאלא ברח' יהושע בבני ברק • צילום: שוקי לרר