סעודת הילולא של הרה"ק ר' משה מרדכי מלעלוב בחצה"ק לעלוב ביתר ומעמד הנחת אבן הפינה להרחבת בית המדרש.