הגה"צ אב"ד קהל תולדות יהודה מסטוטשין מארה"ב שבת בקרב מערציו במנצ'סטר שבאנגליה. האכסניה בבית הרה"ח הנגיד ר' יעקב ברוך וואלף הי"ו.