קרית דגל התורה טבריה לבשה אתמול חג כבר משעות הצהריים, כשבשעות הערב התקיימה התהלוכה בשירה וריקודים לעבר בית המדרש המרכזי  לשם הוכנס סה"ת תוך ריקוד של מצווה. בבית המדרש נמסרה שיחה לכבוד המעמד ע"י גאב"ד טבריה הגרא"ד אויערבך שליט"א.
סעודת המצווה התקיימה באוהל ענק שהוקם במקום בראשות מרנן ורבנן ראשי ישיבות, רבני ערים, רבני וראשי הישיבות והכוללים בטבריה ואישי ציבור חשובים.
את המעמד פתח המנחה הרב צבי רבינסקי מנהל רשת הת"תים תורת הבית בבית שמש וחבר וועדת הדיור של דגל התורה. כן נשאו דברים הגאונים רבי יצחק אזרחי שליט"א ר"י מיר, רבי נתן זוכובסקי שליט"א ר"י גאון יעקב וחכמה ודעת וחבר וועדת הרבנים של דגל התורה, רבי שרגא שטיינמן שליט"א ר"י אורחות תורה, רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א רבה של רכסים ור"י כנסת חזקיהו לצעירים, רבי מאיר קסלר שליט"א מרא דאתרא מודיעין עילית, רבי אשר ברסלויער שליט"א ראש הכוללים בנוף כנרת פוריה, וכן אישי הציבור חה"כ הרב משה גפני יו"ר דגה"ת, הרב מרדכי קרליץ מייסד ובונה השכונה שהביא את ברכת מרנן ורבנן גדולי הדור, רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ורבנו מרן רה"י הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, יו"ר דגה"ת בטבריה הרב דוד אוחנה שהביא את ברכת הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א והרה"ג ר' מאיר שבח שדיבר בשם חברי הקהילה.
כן נכחו במעמד הגאונים רבי יצחק אהרנפלד שליט"א ר"י בית שמואל, רבי אברהם צבי מרגלית שליט"א רב העיר כרמיאל, רבי נתן רוטשילד שליט"א רב קהילת בני התורה עפולה, רבי אחיקם שבח שליט"א ר"י אור אלחנן טבריה הגאון הרב מינצברג שליט"א ראש ישיבת המתמידים, רבני הקהילות וראשי הכוללים בטבריה וכן אישי הציבור הרב יצחק פינדרוס מזכ"ל דגל התורה, הרב מנחם שפירא סגר"ע ב"ב ויו"ר המחלקה המוניציפלית של דגה"ת,
הרב מיכאל אלפר סגר"ע חיפה, הרב אליהו זיגדון לשח"מ עירית טבריה, הרב יוסף אוקנין יו"ר ש"ס טבריה, ר' רפאל טרבלסי לשח"מ עירית טבריה, הרב אלקנה ויסנשטרן יו"ר דגה"ת קרית אתא, הרב יחיאל מאיר צוקר מנהל הסמינר באשדוד, הרב הלל קרליץ מנהל ישיבת צפת, הרב אברהם וובר מבכירי דגל התורה, הרב משה אורי דיסלר מנהל קהילת בני התורה גבעת המורה עפולה, הרב ישראל ליכטנשטיין יו"ר הלשכה לפניות הציבור בכרמיאל, הרב שלמה פולק עוזר יו"ר דגה"ת והרב משה רבר עוזר מזכ"ל דגה"ת.