שמחת החתונה לנכדת כ"ק אדמו"ר מביאלא פשיסחא שליט"א בת לבנו הרה"צ רבי אשר רבינוביץ חתן הגה"צ אבד"ק טארטיקוב לונדון • החתן נכד כ"ק אדמו"ר מנדבורנה זצוק"ל בן הגה"צ רבי ישראל רוזנבוים שליט"א אב"ד נדבורנה ב"ב.