חתונה פצצה שלא רואים כל יום
שאורגן על ידי חיים משה שטרן
מארגן מספר אחד