כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א בשיחה לרגל ימי השובבי"ם בהיכל כולל 'מבצר התורה' קרית צאנז טבריה.