אלפי חסידי באבוב ובראשם נגידים ותומכי תורה השתתפו במוצש"ק בדינר ומלווה מלכה "צאן קדשים" לטובת החזקת ישיבת בני ציון באבוב בארה"ב • המעמד נערך בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מבאבוב שליט"א שנשא את המשא המרכזי • צילום: אחים לענטשעווסקי