במוצאי שבת פר' וארא מאות חסידים בראשותו של כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא שליט"א השתתפו באירוע ההיסטורי והמכונן בחצר הקודש זוטשקא חגיגת סיום הש"ס של הקהילה שנערכה ביוקרתיות באולמי היכלי הפאר בבני ברק • צילום: יהושע פרוכטר

זקני החסידים העידו עם דמעות התרגשות שנקוו בעיניהם כי מעולם לא "הרימו" בחצר הקודש אירוע רב רושם בממדים כאלו. – הקהילה שזה עתה מציינת סיום שנת האבל לפטירתו של כ"ק מרן האדמו"ר זצוק"ל נמצאת בתנופת-על ובתחושת רענון מפליאה עם עלותו של המאור הגדול כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א שפקיע שמיה בעולם החסידות והישיבות כאישיות מורמת מעם שמוצא מסילות לליבותיהם של בני נוער רבים דורשי השם ושוחרי עבודתו ואף מבוגרים רבים ו"מבקשים" מוצאים פורקן לנפשם השוקקה וצמאה לאור ה'.

גם לקראת חגיגת סיום הש"ס הופק יצירת פאר וכובש "מרומם" – לחן חדש מאוצר ניגוניו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א על המילים "מרומם הוא אלקין קדמא ובתרייתא צבי ואיתרעי בן ומסר לן אורייתא" שהפך ללהיט האירוע.

את האירוע הנחה בכשרון מופלא המחנך הנודע הרב אברהם מנחם אייזנבאך שפתח את הערב בדברים נרגשים על העיתוי של ציון סיום שנת האבל בפטירתו של כ"ק מרן האדמו"ר זצוק"ל ועלותו של בנו הגדול מרן האדמו"ר שליט"א על כס אבותיו הק' שמעודד תדיר את לימוד התורה כערובה היחידה של כל יהודי כמה מתאים לציין את סיום השנה בחיזוק עמוד התורה בקרב החסידות.

שירה אדירה הניעה את אמות הסיפים של האולם הגדוש "ובכן צדיקים" עם כניסתו פאר של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א שאף נטל ידיו לסעודת המצוה.

הס הושלך עת נשא דברות קודש כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א שבדבריו קישר את סיום הש"ס יחד עם כל שבטי ישראל בכל ארצות פזוריהם עם מלאות 12 חודשי אבל על פטירת הרבי זצוק"ל ואהבתו לתורה. האדמו"ר אף עורר על סדר הלימוד שהוכרז על ידו זה לא מכבר על לימוד משותף ועקבי של כללות החסידים במסכת שבת במסגרת המפעל המופלא "אדנים לתורה" שהוקם ע"י מרן האדמו"ר שליט"א וכמסורת אדמו"רי זוטשקא זי"ע שעודדו את הזהירות בידיעת הלכות שבת.

אחריו הגיע הרגע המכונן בו סיים האדמו"ר ברוב התרגשות את הש"ס ואמר את הקדיש.

נואם הכבוד הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא שליט"א רב העיר בני ברק כובד להתחיל הש"ס ולשאת את נאומו, בדבריו גולל את הקשר הותיק של העיר בני ברק ורבניה לדורותיהם עם בית זוטשקא בהפליאו את השנה החולפת תחת נשיאותו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א ההופכת את החסידות לאימפרייה בתורה ובעבודת השם.

הקהל הנרגש פצח בריקודי קודש נלהבים בשמחת תורה שאפפה את כל המשתתפים לקול צלילי תזמורתו של הקלידן ר' מרדכי כהן ומקהלת ויזניץ בניצוחו של אמן הרגש ר' אברהם מושקוביץ יחד עם דוד פולק שהניעו מיתרי הלב לחוג את השמחה הגדולה בסיום כל בש"ס.

הרגשות והגעגועים הציפו בעת שירת הגראמען באופן מעורר מאד ע"י דוד פולק בו הוזכר הרבי זי"ע

רגע השיא היה בעת הביאו הבחורים לכ"ק מרן האדמו"ר שליט"א דורון למלך שעות רצופות על סך 11.349 שעות שקיבלו על עצמם ביגיעה עצומה.

ברכת המזון נקנה באלפי דולרים  לכבוד מרן אדמו"ר שליט"א. לאחמ"כ עברו הקהל הרב לקבל כוס של ברכה ושפע ישועות. וכיאה לכבודה של תורה פתחו בריקוד מרומם עד השעות הקטנות של הלילה. עמוסי רגשי קודש חזרו קהל החסידים אל בתיהם בתחושות סיפוק מרוממים מאירוע רב רושם שהותיר את חותמו הטוב לשעה ולדורות בדפי ימיה של כינון חצר הקודש זוטשקא.

מרומם הוא אלקין בקדמא ובתרייתא, צבי ואתרעי בן ומסר לן אורייתא.