בראש חודש שבט הגיעו לבית כ"ק האדמו"ר מקאסוב שליט"א מצטיני ישיבת זכרון יעקב דספינקא מארה"ב להיבחן בע"פ על חלק ממסכת קידושין, לאחר המבחן נשא בפניהם האדמו"ר דברי חיזוק לרגל ימי השובבי"ם וחילק פירות ודולר מבורך לתלמידים המצטיינים • נראים: הראש ישיבה הגר"ש וועבער, והרמי"ם הרב קלינמאן, הרב הערצאג, הרב אסטרייכער, הרב פריעדמאן.