בביהמ"ד דחסידי ספינקא בעיה"ק ירושלים, תתקיים בערב ליל חמישי ההתכנסות השנתית של תלמידי וצאצאי כקש"ת הגאון הצדיק בנש"ק רבי יצחק איזיק ווייס זצוק"ל בן כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע מספינקא, ורבם של חסידי ספינקא בארה"ק, לסעודת הילולא לזכרו הבהיר ולהעלאת קוים לדמותו ובמשנתו.

קהל חסידי ספינקא, תלמידיו מעריציו ובני משפחתו של כ"ק הגאון הצדיק רבינו זצ"ל יעלו בערגה קוים לדמותו המאירה, בהיותו צדיק נשגב ועובד השי"ת בסילודין אשר המשיך בעוז ובגאון דרך אבותיו הקדושים זי"ע, תלמיד חכם מופלג ומרביץ תורה ויראה אשר שימש תל תלפיות לתורה וחסידות ולעצה ותושיה, איש האשכולות ורב תבונות שרבים נהנו ממנו הליכות דרך ותוצאות חיים, גמל חסד בגופו ובממונו ועמד בעוז לימין אביונים וחיזקם ברוח ובגשם.

ביום ה' שבט שנת תש"מ עלה ונתעלה לשמי רום, בשובו ממסע הלווי' של הגה"ק מהר"י אבוחצירא זי"ע, ותהום כל העיר בתדהמה ובזעזוע מהאסון הכבד ומהאילן רב הפארות שנגדע באיבו בשיא פריחתו, ויבכו אותו בית ישראל וליוהו למנוחות במקהלות אלפי ישראל ובראשם גדולי וצדיקי הדור אשר ביכו מרה את האבידה הגדולה לעולם התורה היראה והחסידות.

סעודת ההילולא תיערך ברוב עם בביהמ"ד דחסידי ספינקא, רחוב ראשית חכמה 15 עיה"ק ירושלים, בראשות אחיו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ישאו דברים לזכרו הטהור בנו רב בית המדרש הרה"צ רבי נפתלי מנחם ווייס שליט"א, וכן כמה מזקני החסידים. זכותו יגן עלינו.