אמליץ בזאת לכל הביביים – לקרוא ולהפנים את דבריו של ג'ארד קושנר.