כסילים לא יבינו זאת.
לא עושים שלום עם מחבלים. לאלתר.