מוזר שביבי מנהל יחסים טובים רק עם מנהיגים דיקטטורים ממדינות נחשלות מאפריקה ולא מצליח לנהל שיחה על מזג האוויר עם מישהוא הגון מהמערב….
אמור לי מי חבריך….