התרגשות רבה בקרב חסידי ויזניץ-מרכז לקראת השבת הקרובה בו יערוך הרבי את סעודת יום השבת יחד עם החסידים באולמי 'היכלי הפאר' בב''ב, במוצ''ש יתקיים כינוס מיוחד בסימן התקשרות לדרכו של כ"ק מרן בעל ה'ישועות משה" זיע"א באולמי וויטראז' בנס ציונה

התרגשות ותכונה רבה שוררת בקרב כלל חסידי ויזניץ אשר יגיעו לשבות את השבת הקרובה – שבת שירה בצילו של כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"א.

ל'חדשות JDN' נודע כי לרגל השבת התאחדות את הסעודות השבת יערכו החסידים יחד באולמי "היכלי הפאר" הסמוכים למרכז החסידות ברחוב שלמה המלך בבני ברק. המקום הוכן מבעוד מועד בטוב טעם לטובתם של החסידים, את ה'טישים' יערוך כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"א כהרגלו בבית המדרש הגדול בהשתתפות אלפי החסידים. לכבוד השבת המיוחדת אף יערוך כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א את סעודת "צפרא דשבתא" יחד עם החסידים באולמי היכלי הפאר.

עוד נודע ל'חדשות JDN' כי במוצאי השבת יגיעו כלל חסידי ויזניץ להשתתף במעמד הכביר אשר מציינים בחסידות מידי שנה בשנה, בסימן התקשרות למשנתו ולדרכו הטהורה של כ"ק מרן בעל ה'ישועות משה" זיע"א, ע"י הידבקות והתבטלות והליכות באורחותיו כפי שציווה במעמד המיוחד בי"ב שבט תשס"א, ומני אז נקבע הדבר לדורות הבאים ע"י כ"ק אדמו"ר מויזניץ שליט"א כראש השנה לחסידות.

המעמד יתקיים באולמי וויטראז' בנס ציונה, כאשר לקראת חצות הלילה ישמיע הרבי את משא קדשו, לעורר את לבות החסידים לדביקות השם וללכת בכל דרכיו.