התוועדות יו"ד שבט בקהילת חב"ד ליובאוויטש פאריז עם השליח ראשי הרב מנחם מנדל אזימוב שליט"א • צילום: מרדכי לובעצקי