כ''ק האדמו''ר מאשלג שליט''א ערך את שולחנו לרגל ט''ו בשבט כשלשם שינוי חילק לחסידים בירה של חברת 'קורונה', במהלך הטיש הסביר כי ע''י הברכה שמברכים ע''ז אפשר לפעול לביטול המגפה המתפשטת בסין הנקראת 'קורונה' • צילום: יהודה פרקוביץ

בעת עריכת השולחן הטהור אצל כ"ק האדמו"ר מאשלג שליט"א לרגל ראש השנה לאילנות חילק האדמו"ר בירה לבנה העשויה משעורה לקהל החסידים כשהפעם לשם שינוי הביא הרבי בירה המיוצרת על ידי חברת 'קורונה'.

ל'חדשות JDN' נודע כי במהלך ה'פירות טיש' הסביר הרבי את דבר הבאת הבירה של חברת 'קורונה' דוקא ואמר כי ידוע העניין שבכח ישראל ששותים את המשקה ומברכים עליו בכוונה זוכים על ידי זה לבטל גזירות הרבה.

עוד הוסיף הרבי ואמר: "הנה כולם שמעו כי התפשט מגפה בסין, דבר ראשון זה מראה סימני משיח, עקבתא דמשיחא, לכן שכל אחד יקח את הבירה 'קורונה' ויכוון בלב ונפש בברכת 'שהכל נהיה בדברו' שהקב"ה יבטל את המחלה הנוראה שנקראת 'קורונה' ושלא יבא הנגף בקרב בית ישראל".