צפו בתיעוד: חמשה עשר טיש אצל כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף טשערנאוויץ שליט"א בשילוב סיום סדר זרעים • בתחילתו ביקר אצלו אחיו כ"ק האדמו"ר מטרעבישאן שליט"א המתגורר בבית שמש. 

התרגשות גדולה בקרב בקרב קהל חסידי ומעריצי בית קרעטשניף, עם תחילת הנהגתו של כ"ק אדמו"ר הגה"צ רבי חיים מרדכי ראזנבוים שליט"א ממשיך דרכו וממלא מקומו של כ"ק אדמו"ר בעל נועם ישראל מקרעטשניף זצוק"ל מקרית גת, וחדב"נ כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן שליט"א.

כ"ק אדמו"ר שליט"א אשר איתן מושבו בעיה"ק ירושלים ת"ו, פקיע שמיה כעובד ה' מנעוריו ומואס בהבלי עוה"ז, מידי שבת בשבתו משחרים לפתחו רבים ממבקשי השם בתפילות והשולחנות להתחמם לאורו באור השבת, כאשר בשולחן הטהור נוטלים חלק רבים מיקירי ירושלים ובראשם מורי הוראה ומרביצי תורה.

התפילות בשבת קודש נערכים לעת עתה בישיבת "אושפיצין" רח' חסד לאברהם בשכונת מאה שערים, התפילות בנוסח רבוה"ק לבית קרעטשניף זיע"א מושכים הרבה מעובדי השם, כאשר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א עובר לפני התיבה כמנהג אבותיו הק'.
היהדות החרדית שולחת את ברכתה ימים על ימי מלך תוסיף, להצעיד את צאן מרעיתו בדרכי אבותינו ורבותינו עד ביאת הגואל.