רבנים ואישי ציבור השתתפו במעמד חלוקת פרס בני-ברק לספרות תורנית שע"ש מייסד העיר וראש העירייה הראשון, רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל

. שהתקיים באולם הישיבות של מועצת העירייה. הטכס נערך במסגרת עצרת הזיכרון למייסד, במלאת חמישים ואחת שנה לפטירתו, והוא מחולק זו השנה ה-33.

קרא עוד:

[postim]

הפרס ניתן על ספרים שחוברו בשלוש השנים האחרונות ולא קיבלו פרס קודם על הספר שהוגש לועדת הפרס. לזוכים הוענקו תעודות הוקרה ושי. בהתאם להנחיות הרב יעקב אשר, ראש העיר הורחבה השנה מסגרת מקבלי הפרס

חברי ועדת הפרס הם הגאונים הגדולים: רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'; רבי מנחם מנדל שפרן, מגדולי הדיינים וראש ישיבת "נועם התורה", רבי שלמה בן-שמעון, חבר ביה"ד הרבני הגדול.

מקבלי הפרס לשנה זו הם (לפי סדר ה-א"ב):

הגאון רבי אהרון יוסף אויערבך שליט"א, מחשובי האברכים בכולל פוניבז', בעבור הספר "ביום קדשי" על מסכתות שבת ועירובין וקונטרסים על מסכתות כלאיים וחלה.

הגאון רבי משה זאב איתן שליט"א, מחשובי האברכים בכולל פוניבז', בעבור הספר "זהב הקודש" על מסכת כריתות ועוד קונטרסים.

הגאון רבי מרדכי צבי גרינפלד, דיין ומו"צ קהילת טשערנוביל בני ברק בעבור הספר "דרכי דעה" על איסור והיתר, עניניי בשר בחלב ותערובת.

הגאון רבי אברהם דרעי, ראש בית מדרש גבוה להוראה ולדיינות "קול יהודה", בעבור הספר "אוצר פסקי חושן משפט", שו"ת דבר אברהם, בירורי הלכה ופסקי תשובות.

הגאון רבי מרדכי הלפרן, שהוא גם תלמיד- חכם מפורסם וגם רופא ידוע, שזכה לקרבתם של גדולי ישראל ובהם הגר"ש אויערבך זצוק"ל ועומד בראש מכון חקר רפואה עפ"י הלכה התורה בביה"ח "שערי צדק" שבירושלים, בעבור הספר "רפואה- מציאות והלכה".

הגאון רבי מרדכי אברהם הרבסט, ראש כול בבני- ברק, בעבור הספר "מאור מרדכי".

הגאון רבי עובדיה יוסף טולידאנו, מחשובי האברכים ומורה הוראה במתיבתא לתורה ולהוראה "מנחת אשר" שבראשות הגאון המפורסם רבי אשר וייס שליט"א, בעבור הספר"שו"ת משיב משפט" בארבעת חלקי שולחן ערוך.

הגאון רבי יצחק הלוי לוין שליט"א, מגדולי תלמידי החכמים בבני- ברק, ור"מ בישיבת "בית שמעיהו" במשך שנים רבות וקיבל את הפרס פעמיים בעבר, בעבור הספר "ברכת יצחק" על סוגיות במסכת נדרים וקונטרסים.

הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ, מחשובי האברכים בכולל פוניבז', בעבור הספר "מנחת דוד", על מסכתות חולין, בכורות ושבת.

הגאון רבי אליהו חיים לרנר מגדולי תלמידי החכמים בבני- ברק, בעבור הספר "הדרת קודש"- רמב"ם, הלכות מעשה הקורבנות.

הגאון רבי אלחנן א. מילר, ראש ישיבה ידוע, בעבור הספר "שערי עגונות" סוגיות תקנת עגונות- הלכה.

הגאון רבי יחזקאל מלר, ר"מ בישיבת "עטרת ישראל" שבירושלים, בעבור הספר "מאור למלך"- חידושים וביאורים על מסכתות סנהדרין ומכות.

הגאון רבי חזקיה קנר, ר"מ במתיבתא "אבן ישראל", בעבור הספר "מנחת חזקיה" חידושים וביאורים".

הגאון, רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פוניבז', שהביא את דבר ועדת הפרס, הדגיש כי לועדה הוגשו 118  ספרים תורניים מעולים, לעומת 90 בשנה שעברה, עובדה המוכיחה את מרכזיותו של הפרס בעולם התורני. הוא הוסיף, כי רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל היה לא רק בונה עיר ואם בישראל, אלא גם איש תורה ואמונה למופת, וציין כי הרב יעקב אשר, ראש העיר, פועל יומם וליל למען כלל תושבי העיר, ברוחם של המייסדים.

הרב יעקב אשר, ראש העיר, עמד על המעמד המרכזי בעולם התורה לו זכה הפרס במשך שנות קיומו, כראוי לפרס שניתן בעיר של תורה וחסידות כבני-ברק שהצמיחה אלפים של תלמידי חכמים, ובהם גדולי תורה ידועי שם. הוא הוסיף, כי רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל בנה את בני-ברק, המטרופולין הגדול לתורה ולחסידות, בתמצית ליבו, בכל נימי נפשו ובעוז רוחו, ולא עשה אף מעשה משמעותי בעיר בלא להיוועץ בגדולי התורה והחסידות, ועל-כן הבניין המפואר שהקים מוסיף כל העת לפרוח ולשגשג.

בשם אבות מקבלי הפרס נשא דברים הרה"ג רבי מרדכי טולידאנו, אב"ד בביה"ד הרבני בירושלים וחתן מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א ובשם מקבלי הפרס השמיע דברי ברכה הגאון רבי יחזקאל מלר, ר"מ בישיבת "עטרת ישראל" שבירושלים. שעמדו על חשיבות הפרס כגורם מדרבן למחברי ספרים, למרות שעיקר החידושים וכתיבת הספרים נעשים כדי ללמוד וללמד, ואת דבר גדולי הדורות על חובת מי שמסוגל לחבר ספרים לנהוג בדרך זו, ועמד על חשיבות הפרס לעידוד לומדי התורה, כנאה וכיאה לעיר כבני-ברק.

את דבר משפחת מייסד העיר הביא נכדו הרה"ג רבי יהודה מקובר, ראש ישיבת אלכסנדר, שציין, כי סבו, מלבד היותו איש חזון ומעש מופלא, היה גם מחבר ספרים תורניים ידועים ואוהב תורה בכל נימי ליבו ונפשו, וכך השתדל גם להוריש אהבה זו לבניו ולנכדיו ואת היותו מקובל על כל גדולי הדור כאיש של תורה ועשיה ואיש של אמת.

המעמד נפתח בדבריו של מזכיר העירייה ודוברה, אברהם טננבוים שציין כי היו בארצנו ובתפוצות הגולה אישים תורניים או ציבוריים, עתירי ידע ומעש, אך בחלוף השנים שמם וזכרם נגוסו בשיני הזמן, ולעומת זאת זכרו ושמו של רבי יצחק גרשטנקורן ז"ל ידועים לא רק לתושבי העיר מאותה תקופה אלא אף לבני התשחורת והצעירים בשל מסירותו ועוז-רוחו להקמת עיר התורה והחסידות .

בין המשתתפים באירוע המכובד היו גם הגאון רבי אלימלך מלר, ראש כוללי "מנחת חינוך" בירושלים שבנו היה ממקבלי הפרס; הגאון רבי אברהם יצחק ליפקוביץ, מראשי ישיבת בית מדרש עליון ובן מרן הגאון הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ, שבנו מהזוכים בפרס; הגאון רבי יהודה דרעי, רבה הראשי של באר- שבע, שבנו ממקבלי הפרס; הגאון רבי שלום דיין, רבה הראשי של העיר דימונה והגאון רבי שמעון כהן, ראש ישיבת "תורה אור" שבאשדוד.

בין מקבלי הפרס בשנות קיומו היו עשרות רבות של גדולי הרבנים, ראשי הישיבות והדיינים, ובהם הגאונים רבי יצחק קוליץ, רבה של ירושלים; רבי שלמה עמר ורבי אליהו בקשי-דורון, הרבנים הראשיים; רבי יצחק פלקסר, מראשי ישיבת "שפת-אמת"; רבי אברהם דוד רוזנטל, ראב"ד בירושלים; רבי שמחה זיסל ברוידא, ראש ישיבת חברון כנסת-ישראל; רבי ברוך שמעון דיסקין זצ"ל, רבי שמואל דויטש ורבי אברהם ארלנגר יבלח"א, ראשי ישיבת "קול-תורה"; רבי ברוך רקובר, אב"ד בחיפה; רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון; רבי מאיר יעקב שטרן ורבי משה שאול קליין, חברים בבית-דינו של מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר; רבי שמואל יעקב בורנשטיין, ראש ישיבת "קריית-מלך"; רבי נתן צבי זוכובסקי, מראשי ישיבת "גאון יעקב"; רבי חיים ואלקין, מנהלה הרוחני של ישיבת "עטרת ישראל"; הרה"ג רבי יצחק פנחס גולדווסר, מנהלה הרוחני של ישיבת "אור ישראל" הגדולה; רבי רפאל פרצוביץ, מראשי ישיבת מיר  ועוד רבים אחרים.

בחלק האמנותי הופיעו החזן הנודע רבי חיים אליעזר הרשטיק, בניו הזמרים אברהם וישראליק וילד הפלא פסח ג'וזף.

צפו ברבנים ואישי הציבור במעמד