התרגשות בישיבה לצעירים "שיח התלמוד" לרגל הוצאת ספר חבורות וחידושי תורה פרי עמלם של בני הישיבה שהתבקשו לכתוב את הספר לפני כשנה על ידי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שהורה השבוע לראש הישיבה להוציא לאור ספרים נוספים של חידו"ת מהישיבה

הישיבה לצעירים "שיח התלמוד" שבראשות הרה"ג רבי אהרן קטנוב שליט"א לבשה השבוע חג לרגל הוצאת ספר חבורות וחידושי תורה פרי עמלם של בני הישיבה.

התרגשות רבה היתה ניכרת על פניו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א כאשר הציג לפניו השבוע ראש הישיבה הגר"א קטנוב את הספר שנכתב ונדפס בהוראתו. מרן שר התורה עבר על מקצת החידושים בספר והביע את קורת רוחו, ואף ציין ששמו רמוז בשם הספר. לבסוף האציל מרן מברכותיו על רבני ובחורי הישיבה ואף הורה להיות בבחינת 'מוסיף והולך' ולהוציא לאור ספרים נוספים של חידו"ת מהישיבה.

ל'חדשות JDN' נודע כי רעיון כתיבת הספר עלה במעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א בתחילת זמן חורף בשנה החולפת, כאשר ראש הישיבה הרה"ג רבי אהרן קטנוב שליט"א נכנס אל שר התורה עם מספר בחורים מהישיבה כדי להתברך מפי קדשו.

לאחר שהאציל הגר"ח מברכותיו על רבני ובחורי הישיבה ובני משפחותיהם, התעניין שר התורה בנלמד בישיבה, ואז להפתעת ראש הישיבה ותלמידיו הורה הגר"ח להתחיל ללמוד מסכת ברכות בסדר בקיאות ולעודד כל בחור מבחורי הישיבה לכתוב את החידושים העולים בלימודו ולקבץ את כל החידושים לקובץ אחד ולהוציא קונטרס מטעם הישיבה.

יצוין, כי כבר עתה שוקדים בחורי הישיבה ובוגריה על כתיבת ספר נוסף של חבורות וחידושי תורה על המסכת הנלמדת השנה בישיבה בעיון ובבקיאות – מסכת קידושין, והספר החדש שיצא לאור אי"ה בסוף השנה יהיה חלק מסדרת הספרים "שיח התלמוד" על הש"ס – ספרים שייכתבו ע"י בחורי הישיבה ובוגריה.