אלפים השתתפו בעצרת מספד על הגאון האמיתי רבי דוב שטרנבוך זצ"ל ואשתו הרבנית מרת רחל ע"ה, והעמדת בית המדרש על שמם בישיבת כנסת יצחק קרית ספר בהשתתפות אלפים מתושבי העיר • את המשא המרכזי נשא אחיו הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד ירושלים • צפו בגלריה

במעמד רבני העיר מודיעין עילית ואלפים מתושביה, התקיימה עצרת מספד מרכזית בהיכל ישיבת 'כנסת יצחק קרית ספר' ככלות השלושים להסתלקותו של הגאון האדיר רבי דוב שטרנבוך זצוק"ל, שהיה מגדולי הת"ח בדורינו, ומרבני גייטסהד

ראשון המספידים היה הגאון רבי מנשה קונינסקי שעמד בדבריו על השקיעות בלימוד המיוחדת של הנפטר בכל עת ובכל שעה.

לאחריו הספיד בנו הגאון רבי אלכסנדר שטרנבוך שליט"א ראש כולל 'נטפי דבש' במודיעין עילית, שהרחיב על הענווה המיוחדת של הנפטר הגדול, אשר למרות מידותיו התרומיות ומעלותיו המיוחדות איך שלא החזיק מעצמו כלל, למרות שידע ש"ס בעיון וכל רש"י בקדשים על המילה, לא החזיק טיבותא לנפשיה כלל.

מספד מרגש נשא הגאון רבי שמאי צאהן שליט"א ראש ישיבת 'משכן עזרא' שעמד בדבריו על הנקודה הייחודית שראו אצל הנפטר, עמלה של תורה בלי שום שאיפה למשרה תורנית וכדו' אלא רק לשם הבורא יתברך.

הגאון רבי פנחס ברייער שליט"א ראש ישיבת 'בית אליהו' האריך על יקרותה של תורה וחביבותה שראו אצל הנפטר זצוק"ל.

את משא ההספדים נעל אחיו ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטנרבוך שליט"א שהרחיב על עמלה של תורה בלי הפסקה שהיה אצל הנפטר, כשכבר מגיל צעיר ניצל הנפטר הדגול כל רגע ללימוד התורה, ואף בזמנים עמוסים בערבי חגים וכדו' התנתק מהעולם ועסק בחיי עולם, בדבריו שילב הראב"ד דברי חיזוק ועידוד לבני הישיבה הק' ללכת בדרכי הנפטר, ולנצל את ימי שישי שבת ובין הזמנים וכו' לשקידה על התורה זאת לימים הרגילים.

בתום ההספדים, עלו בני המשפחה ורבני הישיבה למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי שמעון נוביק שליט"א למעמד 'לחיים', לרגל קריאת שם לבית המדרש 'זכרון דוב ורחל' על שם הנפטר הגדול זצוק"ל ורעייתו הרבנית ע"ה, ולרגל הקמת כוללים כישיבה על קברם.