חמשה עשר בשבט בחצר הקודש ראחוב בבית מדרשו של האדמו"ר שליט"א ברמת גן • תיעוד