פירותך מתוקים וצילך נאה • מעמד "טיש פירות" בת"ת "מאור ישראל" שנערך בט"ו בשבט ע"י כ"ק האדמו"ר ממישקולץ שליט"א

340 תלמידי הת"ת כן ירבו, עמדו בסדר מופתי על פארנצ'ס אל מול שולחן הקודש העמוס בסלסלאות פירות מעוצבות בטוב טעם ושלל פירות מיוחדים וייחודיים, שהוכנו לכבוד המעמד, כאשר כל תלמיד קיבל ערכה מושקעת ובה כל פירות שבעת המינים ומאכלים המתברכים ע"י "מגע אש".

מר"ח שבט תלמידי הת"ת מחכים ומתכוננים בהתרגשות למעמד החגיגי והמרגש "טיש פירות" שנערך ע"י כ"ק האדמו"ר.. תלמידי הת"ת למדו בשקידה עצומה את הלכות ברכות הנהנין ודיני קדימה", בהלכות ברכות בכלל ופירות שבעת המינים בפרט. כמו"כ התלמידים הכינו וכתבו וורטים ודברי תורה בהלכה ואגדה בענין ט"ו בשבט, שאותם התלמידים אמרו בכיתה ובביתם בערב ט"ו בשבט.

מעמד הטיש נפתח ע"י הרב המנהל הרה"ג הרב שלום פרץ שדיבר בהרחבה על חשיבות היום וסגולותיו, המקורות בהלכה למנהגי ט"ו בשבט ואכילת פירות שנשתבחה בהם א"י, והקשר בין "כי האדם עץ השדה – למהות של בן תורה.
כ"ק האדמו"ר ערך את השולחן הטהור כהלכתו, תוך כדי שהוא מטעים ומסביר לתלמידים את מהותה של כל ברכה וברכה, ואת הייחודיות בפירות שבעת המינים ותיבל את דבריו בהלכה, אגדה ודברי מוסר.  רגעי השיא היו בעת שאדמו"ר שליט"א בירך את סדר הברכות ויהי רצון על כל פרי ופרי, והתלמידים ענו אמן בחדווה ובמתיקות ומיד ברכו כסדר על פירות שקבלו בערכה.

במהלך סדר הטיש הרב אי"ש מזרחי סגן המנהל שילב חידון קצר בהלכות ברכות "ברכות הנהנין ודיני קדימה", בין ברכה לברכה, האדמו"ר שליט"א הביע את התפעלותו מידיעת ושליטת התלמידים בהלכות ברכות והדגיש שלא בכדי זכה הת"ת שנקרא על שמו מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל שייסד את חשיבות ההלכה בא"י, ואף הוא האדמו"ר זכה לקבל בגיל 18 סמיכה בהלכה ממרן זצ"ל .

אשרי העין שראתה מעמד כה מיוחד כאשר תלמידי הת"ת ברכו בכוונה גדולה על הפירות ושרו שירים ותשבחות במהלך הטיש.
בסיום מעמד הטיש עברו צעירי הצאן תלמידי הת"ת לפני מורנו המרא דאתרא וקבלו משפע פירות הטיש, התברכו כל אחד באופן אישי. תודה מיוחדת נאמרה להרב אריאל אורשלימי שעמד מאחורי כל הארגון של המעמד הקדוש שנעשה ונערך בטוב טעם.