שמחת החתונה לנין הרה"ק מצאנז קלויזענבורג זי"ע נכד לחתנו הגה"צ רבי דוב וייס שליט"א • צילום: אחים לאנטשעווסקי