כבוד חכמים ינחלו. אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם