מעמד מרגש לטובת הארגון אחינו קענסער סופורט בלונדון (ACS) המסייע לחולים במחלה הנוראה רח"ל ומשפחותיהם • צילום: דודי בראון