אני רואה בתמונה האחרונה שהיה הצגה של סנדר, תביאו בבקשה את הקליפ של ההצגה.