שמחת השבע ברכות לנישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ שליט"א בת לבנו הרה"צ ר' ברוך שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א עם בן האדמו"ר מטעמעשוואר ארה"ב שליט"א חתן הגה"ח רבי רפאל דב זוננבאנד חתן האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל ונערכה ע"י קהל טעמשוואר ארה"ב • צילום: שוקי לרר