הגיע הזמן. אני כמשגיח מוכן ומזומן לבצע סיורים יומיים ולבצע עבודתי כראוי כדי לאכוף את עבריינות הכשרות בארץ. אעשה מלאכתי כהלכה.