סעודת הילולת הרה''ק הקדושת יחיאל מביאלא זי''ע אצל נכדו כ''ק האדמו''ר מביאלא שליט''א מרמת אהרן. סעודת ההילולא נערכה בבית מדרשו של האדמו"ר שליט"א ברח' רוזנהיים ב"ב.