הגאון רבי יצחק וויל שליט"א זקן רבני צרפת רבה של עקסלבען בפאריז בבית מדרשו של אב"ד קהל עדת יראים הגאון רבי יוסף דוד פרנקפורטר שליט"א בפריז לרגל שמחת ברית שנערך במקום • באדיבות הצלם יהודה פרקוביץ