הגאון הצדיק הישיש מרן רבי יצחק הלוי ווייל שליט"א ראש ישיבת חכמי צרפת עקס-לע-באן וממשיכו של רבו הגאון הצדיק רבי חיים יצחק חייקין זצוק"ל תלמיד החפץ חיים,
הסנדק הוא הגאוןך רבי מסעוד חמו שליט"א רב ור"מ דק"ק מקור חיים וחבר בית דין צדק דק"ק חרדים פאריז.
וכל זה בבית מדרשו של הגה"צ הרב יוסף דוד פראנקפורטר שליט"א מוותיקי הרבנים דפאריז וגאב"ד עדת יראים פאריז