מסקר שנערך במטרה לבחון את עמדות הציבור ביחס לטיפולה של הממשלה להשבת השבויים והנעדרים המוחזקים מידי החמאס בעזה עולה גם כי רוב הציבור הישראלי (83% מבעלי הדעה) סבור שאילו אברה מנגיסטו היה ממשפחה מבוססת הוא היה זוכה ליחס טוב יותר

סקר מיוחד שנערך על ידי מכון המחקר ״מאגר מוחות״ עבור מטה הקמפיין להשבת הבנים במטרה לבחון את עמדות הציבור ביחס לטיפולה של הממשלה בסוגיית השבת השבויים והנעדרים המוחזקים מידי החמאס בעזה. מהסקר עולה כי 70% מהציבור הישראלי סבורים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא פועל מספיק להשבת הישראלים שבידי חמאס בעזה. עוד עולה מהסקר כי 62% מהציבור חושב שנתניהו פעל יותר להשבת נעמה יששכר, שהייתה כלואה בכלא הרוסי.

הסקר בוצע לקראת העצרת להשבת הבנים שתתקיים ביום רביעי הבא בבאר שבע. עוד עלה מהסקר כי רוב מכריע של 81% מהישראלים חושבים שיש להפסיק את הסיוע הכלכלי והעברת הסחורות והכספים לעזה, עד להשבת השבויים.

בסקר נשאלו המשיבים – לפי דעתך, האם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פועל או לא פועל מספיק בכדי להשיב את הבנים מעזה? 51% השיבו כי הוא לא פועל מספיק, 22% אמרו שפועל מספיק ו27% ענו לא יודע.

הסקר בדק האם המעמד המשפחתי של השבויים משפיע על מקבלי ההחלטות. על השאלה – לפי דעתך, אילו אברה מנגיסטו היה ילד למשפחה של בעל תפקיד בכיר במשק הישראלי ממשפחה מבוססת, האם הוא היה זוכה או לא זוכה במקרה זה להתגייסות רבה יותר לטובתו מצד גורמי הממשלה? השיבו 67% כי היה זוכה ורק 14% חושבים שלא היה זוכה 19% השיבו שאינם יודעים. כך יוצא ש-83% מבעלי הדעה סבורים שאילו אברה מנגיסטו היה ילד למשפחה של בעל תפקיד בכיר במשק הישראלי ממשפחה מבוססת, הוא היה זוכה להתגייסות רבה יותר לטובתו מצד גורמי הממשלה.

עוד בדק הסקר, האם הציבור חושב שהציבור חושב שנתניהו פעל יותר להשבת נעמה יששכר. על השאלה – בהשוואה לפעולות שבנימין נתניהו עושה לשחרור נעמה יששכר, האם הוא עושה יותר, פחות או במידה שווה, גם להשבת הבנים מעזה? השיבו – עושה פחות להשבת הבנים 46%, עושה במידה שווה 20%, עושה יותר להשבת הבנים מעזה 8% ולא יודע 26%.

לגבי האם הציבור הישראלי סבור שישראל צריכה לפעול צבאית כדי להשיב את הבנים מעזה. 35% חושבים שהמדינה לא צריכה לפעול, 41% צריכה לפעול ו-24% לא יודעו.

רוב הציבור הישראלי (81% מבעלי הדעה) סבור שישראל צריכה להפסיק את הסיוע הכלכלי והעברת הסחורות והכספים לעזה, עד להשבת הבנים. 70% חושבים שצריכה להפסיק, 16% לא צריכה להפסיק ו-14% לא יודע.

הסקר נערך ע"י מאגר מוחות – מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ בניהולו של פרופ' יצחק כ"ץ. בשיטה של סקר אינטרנטי, באמצעות פאנל קיים ורב משתתפים, באמצעות שאלון מובנה במהלך חודש ינואר 2020, בקרב מדגם אקראי -הסתברותי של 504 משיבים, המייצג את האוכלוסייה הישראלית (יהודית) הבוגרת בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה האפשרית ביחס לאומדנים השונים היא פלוס/מינוס 4.4%, ברמת ביטחון של 95%.