נוכח האיום המתפתח מאיראן יקים צה"ל אגף חדש בפיקוד אלוף שיעסוק בתכנון האסטרטגיה הצבאית וריכוז הפעולות במערכה האיראנית. השינויים הארגוניים יביאו למיצוי מיטבי של המטה הכללי. השינויים אושרו על ידי שר הביטחון

ראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, הכריז היום (שלישי) על שורת שינויים במבנה המטה הכללי של צה"ל במסגרת התוכנית הרב שנתית 'תנופה'. זאת לאחר שבוצעה עבודת מטה לבחינת מספר חלופות. השינויים אושרו על ידי שר הביטחון, מר נפתלי בנט.

שינויים אלה נובעים מהצורך למקד ולחזק את בניין הכוח הרב-זרועי, שהופך למורכב יותר וגדל בהיקפו, ובמקביל להעמיק את העיסוק באסטרטגיה הצבאית בכלל ובזירה האיראנית בפרט.

הרמטכ"ל קבע כי אגף התכנון של צה"ל יעסוק במשימת בניין הכוח הרב-זרועי בלבד, כמפקדה האמונה על פיתוח שיטות לחימה ואמצעי לחימה בראייה רב-זרועית. מיקוד זה הוא צו השעה, לאור ריבוי הפרויקטים המשותפים למספר זרועות ומורכבות ניהולם.

האגף לבניין הכוח יאפשר לחזק את הקשר עם מפא"ת והתעשיות הביטחוניות בישראל, וכן יאפשר לנהל ולבקר בצורה אפקטיבית יותר אחר שורת פרויקטים רב-זרועים ומימוש תר"ש 'תנופה'.

שינוי נוסף שייצא לדרך, נוכח האיום המתפתח מזירת איראן, הוא הקמת אגף חדש בפיקוד אלוף, שיעסוק בשני נושאים מרכזיים: תכנון ותכלול האסטרטגיה הצבאית וריכוז הפעולות לעיצוב ולתכנון המערכה למול הזירה האיראנית. "האגף יעסוק באסטרטגיה צבאית בקשב גבוה יותר וירכז את הפעילות לעיצוב ותכנון המערכה למול הזירה האיראנית – הביצוע יישאר במפקדות הראשיות שאמונות על כך היום", מסביר דובר צה"ל, תא"ל זילברמן.

לאור זאת קבע הרמטכ"ל כי:

א. אגף "בניין הכוח" ימוקד במשימת בניין הכוח הרב-זרועי.

ב. יוקם אגף "אסטרטגיה ואיראן" בפיקוד אלוף, אשר יכלול את החטיבה האסטרטגית וחטיבת קשרי החוץ. בהמשך יקבע אופן עיסוקו למול הזירה האיראנית.

ג. מפקדת העומק תישאר במתכונתה ואת הפיקוד עליה יקבל אלוף איתי וירוב, נוסף על תפקידו כמפקד המכללות הצבאיות.

ד. השינויים ייכנסו לתוקף במהלך קיץ 2020. עד למועד זה יסוכמו עבודות המטה בנוגע למבנה הפנימי של אגפים אלו.

השינויים הארגוניים יביאו למיצוי מיטבי של המטה הכללי, תוך שימור היקפו. "ההחלטות האלה מיישרות את צה"ל במודל של צבאות מערביים, ולמעשה אנחנו משמרים 3 אלופים מבצעיים שיביאו ריבוי דעות לשולחן הערכת המצב, לצד שימור היקף האלופים בפורום מטכ"ל", מסכם דובר צה"ל.

כזכור, על רקע הקיפאון הפוליטי והתקציבי, ולמרות העובדה שכבר חודשים ארוכים מכהנת בישראל ממשלת מעבר בלבד, פרסם בשבוע שעבר צה"ל את התוכנית הרב-שנתית "תנופה", שתיושם בחמש השנים הקרובות. במרכז התוכנית – הכרעה מהירה של האויב תוך ימים ספורים באמצעות גיבוש תפיסת הפעלה חדשה, רכש אמצעים מתקדמים ופיתוח יכולות הגנתיות והתקפיות חדשות.

הרמטכ"ל החליט שלא להמתין לכינונה של ממשלה חדשה, והציג השבוע את תוכניתו לחמש השנים הקרובות בפני סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל, נשיא המדינה ראובן ריבלין וכתבים. התר"ש אושרה אומנם באופן פורמלי על ידי שר הביטחון נפתלי בנט, אך טרם צלחה מו"מ עם משרד האוצר, ולא ידוע אם תתקבל במלואה או בחלקה על ידי שר הביטחון, שר האוצר וראש הממשלה הבאים, מי שיהיו.