כמה ענווה ופשטות
באיש האלוקים הלזה
אשר פניו פני מלאך
אוד מוצל מאש
אור עולם לבית ישראל