כ"ק האדמו''ר ממודז'יץ שליט"א בעריכת השולחן לרגל הילולת זקינו ראש השולשלת הסבא קדישא הרה''ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי''ע שחל ביום טו''ב בשבט.