שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, כ"ה בשבט ה'תש"פ