צילום: שוקי לרר

ביום רביעי העבר נחוג ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכדו זקוניו של מרן הגאב"ד מהרי"מ דושינסקיא זצוק"ל בן לבנו הגה"צ רבי מרדכי יהודה שליט"א רב הקהילה בבית שמש עם בתו של הגה"צ רבי יוסף בנימין וואזנר שליט"א ראש ישיבת שבט הלוי ובנו של כ"ק אדמו"ר מוהרח"מ שליט"א גאב"ד זכרון מאיר בני ברק. החתונה אשר אמורה להתקיים באולם וואלי בכפר סבא הועברה ברגע האחרון לאזור בית שמש מחמת סיבות טכניות שונות.

בצהרי היום התקבצו ובאו המוני תלמידי ישיבות בית יוסף צבי מירושלים בית שמש ובני ברק למעמד הקבלת פנים שהתקיימה בביהמ"ד הגדול היכל מהרי"ם ברחוב רבי יהושע בבית שמש בראשות כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א , כאשר הבחורים מנעימים בניגוני התעוררות, החופה התקיימה ברחבה שליד ביהמ"ד כאשר סב הכלה כ"ק אדמו"ר שבט הלוי שליט"א התכבד בסידור קידושין, בברכות כובדו הדודים משני הצדדים כשברכה אחריתא מברך כ"ק מרן אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א דוד החתן.

אחרי החופה עברו כל הקהל אל המתחם בהר טוב א' אשר בין לילה הוכשר לאולם אירועים המכיל אלפי מקומות בפארענצעס ומקומות ישיבה, כאשר סעודת החתונה הוגשה לכל הקהל כיד המלך, עם הופעתו של כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא ואחיו רב הקהלה לחתונה פרצו כל הקהל בשירה אדירה, בכבוד גדול נתקבל גם סב הכלה כ"ק גאב"ד זכרון מאיר שליט"א בהופעתו לשמחה, ומשך שעות ארוכות רקדו כל הקהל ברוב שמחה וגילה בשמחת בית צדיקים.

בשעה מאוחרת הסתיימה שמחת החתונה אחרי המצוה טאנץ של סב הכלה כ"ק גאב"ד זכרון מאיר שליט"א וכ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א, והציבור עזב את המתחם אבל לא להרבה זמן.

ביום המחרת יום חמישי בשעות לפנה"צ המוקדמות הופיעו אלפי תלמידי תלמודי התורה והישיבות של דושינסקיא מירושלים בית שמש ובני ברק למעמד חנוכת הבית לתלמוד תורה מהרי"ץ דושינסקיא בבית שמש שהתנדב ע"י הנגיד הנכבד הרה"ח ר' הערשל הערבסט שליט"א יו"ר התאחדות תלמידי בית יוסף צבי דושינסקיא בארה"ב וזוגתו תחי', המעמד החל עם שעת לימוד בהיכל התורה המיוחד שהוכן במקום, מה נאה היה המראה עת ישבו אלפי צאן קדשים ועסקו בתורת ה' תמימה וקולם קול הצאן נשמע במתק ובנעימה קדושה.

אחרי שעת הלימוד נכנסו כל הציבור לאולם הגדול שם תפסו תלמידי התשב"ר את מקומם על הפארענצעס למלא רוחב העין בליעה"ר, ובשירה אדירה קדמו את הנדיב הנכבד ומשפחתו, התלמידים השמיעו חרוזים לכבודו ברגש רב תוך ברכות לראש משביר.

אחרי דברי פתיחה לתלמידי התשב"ר ע"י הרב יצחק שלמה בלויא שליט"א בגודל המעמד ויום זה מכובד בו זוכים לחנך את בית התלמוד תורה שנבנה בהדר ויופי לכבודם של תשב"ר ותורתם, השמיע דברות קודש כ"ק אדמו"ר מדושינסקיא שליט"א  אשר הרחיב את הדיבור בגודל זכותו של הנדיב שזכה לבנות את הבית כלול בהדרו מן המסד ועד הטפחות, בדבריו אף עורר להמשיך את מסורת החינוך כמנהג אבותה"ק ורבוה"ק.

למעמד הגדול הופיע במיוחד האורח הדגול הגה"צ רבי חיים דוד כ"ץ שליט"א אב"ד סאטמאר 52 סט. בארא פארק אשר הנדיב נמנה על מתפללי ביהמ"ד ומבוניו ומייסדיו.

כאן הופיע ברגש רב בעל המנגן והגראמער הרב שמואל אברהם ניילנדר עם מקהלת התלמידים בקורות דברי הת"ת מיום היווסדו בקאראוונים דולפים, עד לבנין המפואר ורב הקומות שנחנך כעת, כאשר אלפי התלמידים מצטרפים לשירתו בברכה לנדיב הנכבד, בין הדברים הביע את התקשרותו של הנדיב אל רבו כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק מהרי"ם זיע"א וקירבתו אליו כמים פנים אל פנים.

אחריו נשמעו דבריו המרגשים של הנגיד הנכבד אשר ברך ברכת שהחיינו בשם ומלכות על זכייתו לעמוד ולחנוך את הבית הגדול הזה במעמד אלפי תלמידי התשב"ר, בדבריו העלה על נס את הוריו אשר גדלו אותו לתורה ולירא"ש, ואת זכרון זקניו ובני משפחתם אשר עלו על מוקדה בשנות הזעם, דבריו נשמעו בקשב רב ע"י אלפי התלמידים.

לאחריו נשא משא ברכה נכדו הרב שמחה שפירא הי"ו לזכר אבות המשפחה.

דברי ברכה השמיע גם ידידו של הנדיב ה"ה הנגיד הרה"ח רבי שמואל דוד הערצאג שליט"א אשר בדברים קצרים וקולעים הביע את ברכתו לידידו ולבית יוסף צבי.

כאן נשמעו דבריו של הגה"צ רב הקהילה שליט"א אשר הביע את ההוקרה הגדולה ואת ברכת הקודש לנדיב הנכבד אשר זכה לשאת את משא הקודש על שכמו מראשית הבניה ועד גומרה בתפארה.

עם סיום המעמד הגדול העניק כ"ק אדמו"ר שליט"א מתנה לנדיב הנכבד ארון קודש זעיר תעתיק מדויק של הארון הקודש המפואר בבית המדרש הגדול היכל מהרי"ץ בירושלים לשם יכניס האורח את הס"ת שלו אשר בו זכה כ"ק מרן מהרי"ם זצוק"ל ולהבלחט"א אדמו"ר שליט"א לרקוד בשמחת תורה, כאשר הנדיב מביאו מדי שנה בשנה בעלותו לחוג את החג בצל קורת רבו בירושלם עיה"ק. כמו"כ העניקו כוס ישועות לבניו ובני משפחתו שותפיו לצדקה וחסד.

אחרי סיום המעמד עברו המזומנים למעמד מיוחד ומרגש ביותר – בהפקת טיפ הפקות – אשר נערך באולם שע"י ביהמ"ד הגדול היכל מהרי"ם בבית שמש, כאשר סעודה כיד המלך הוכנה לכבוד השמחה, בכניסתם למעמד קידמה את פניהם תערוכה מיוחדת של שלבי בנין הבית מאז החפירות ועד לגומרו בפאר והדר, התערוכה ריגשה ביותר את הנאספים לראות את התקדמות הבית מאז הנחת אבן פינתו ועד היום הגדול הזה.

מקהלת האחים וויינבערגער הי"ו הנעימה את הסעודה בשירה ורגש, כאשר במצגת מיוחדת אשר נוהלה ע"י בעל המנגן והגארמער רבי שמואל אברהם ניילנדר הי"ו גולל את קורות משפחת הנגיד אשר עלו על מוקדה בשנות הזעם, בשיא המצגת נקראו 2 מתלמידי התלמוד תורה לסיים את כל ששה סדרי משנה שנלמדו ע"י התלמידים לעילוי נשמתם של הוריו ומשפחתו של הנדיב, בסיומו הדליק הנדיב נר זכרון לכבודם.

אח"כ נשמעו דברי ברכה ותהלה מפי האורח הגרח"ד כ"ץ שליט"א דומ"צ סאטמאר 52 סט. בארא פארק אשר כאמור הופיע במיוחד לכבודו של הנדיב.

בשעת הערב המוקדמת הסתיימו להם כ"ד שעות של התעלות ושמחה בבית יוסף צבי שהחלו עם שמחת הנישואין והסתיימו במעמד החנוכת הבית המפואר שייחקק וייזכר בקרב בני הקהלה והמשתתפים לאורך ימים.