ואוו בלע"ה לא ידעתי שחסידות דושינסקיא יש להם כ"כ הרבה ילדים ב"ה… כן ירבו….