Yonatan Sindel/Flash90

כשלים חמורים, מפקדים יינזפו: צה"ל פרסם את דו"ח זיוף נתוני גיוס החרדים

"נמצא כי ספירת הנתונים נערכה על ידי הגורמים המקצועיים באגף כוח האדם בפרשנות מרחיבה, שחרגה מהגדרות החוק, באופן מודע, מכוון ושיטתי", קובע הדו"ח. הצוות המליץ: "להוריד באופן הדרגתי את גיל הפטור". ראש אכ"א ובכירים נוספיים יינזפו

צה"ל מפרסם היום את דו"ח ממצאי צוות הבדיקה בראשות אלוף (מיל׳) רוני נומה בנושא זיוף נתוני גיוס החרדים לצה"ל, בה היום לברים גם מלכה פיוטרקובסקי, יהודה משי זהב ותת-אלוף (מיל׳) רמי בן אפרים. "הצוות בדק, באופן יסודי ומעמיק, את תהליך האיסוף ואופן החישוב והדיווח, של נתוני הגיוס של החרדים בשנים 2018-2011 וכן את דרכי הבקרה והמעקב אחר נתונים אלה", נמסר מדובר צה"ל.

עיקרי ממצאי צוות הבדיקה: מספר המתגייסים החרדים לצה"ל בשנים 2018-2014 אינו עומד ביעדי הגיוס. נמצא כי ספירת הנתונים נערכה על ידי הגורמים המקצועיים באגף כוח האדם בפרשנות מרחיבה, שחרגה מהגדרות החוק, באופן מודע, מכוון ושיטתי. בנוסף, נמצאו אי דיוקים ושגיאות מקצועיות, שנבעו מרשלנות מקצועית חמורה.

הצוות קבע כי האחריות הכוללת לכשלים בספירה ובדיווח הנתונים מוטלת על הגורמים השונים באגף כוח האדם – הכשל המקצועי ממוקד במדור שילוב חרדים (שהפך בהמשך למנהלת החרדים), והכשל הפיקודי ברמות הבכירות, אשר גילו קשב נמוך ובקרה לא מספקת. לצד האמור, לא נמצא שניתנו הנחיות ישירות ממפקדים בכירים (סגן-אלוף ומעלה) להטיית נתונים או למסירת דיווחי שקר, על מנת לעמוד בנתוני הגיוס. לא נמצא לחץ פוליטי או מניע כספי, שהשפיעו על תהליך הספירה והדיווח.

הצוות המליץ שורת המלצות ביחס לתהליכי הספירה והדיווח, לרבות הקמת מנגנון ספירה חדש, יצירת מאגר נתונים דיגיטלי אחוד וחיזוק תהליכי הבקרה והמעקב. בהודעת צה"ל צוין כי "ראש המטה הכללי, אימץ את כלל המלצות הצוות הנוגעות לצה"ל, והורה על יישומן באופן מיידי.

בנוסף, הצוות הציג המלצות מערכתיות בנושא מדיניות, לרבות הגדרת "חרדי" בחוק והצורך לגיבוש אסטרטגיה לאומית-חברתית, הנוגעת לגיוס חרדים לצה"ל. "המלצות אלו יועברו לגורמים הרלוונטיים וידונו על ידם. כמקובל, צה"ל יציג את עמדתו המקצועית בכל מקום בו יידרש", נמסר מדובר צה"ל.

כותבי הדו"ח מציינים בנוסף כי, "במסגרת דיוני צוות הבדיקה עלתה סוגיית גיל הפטור שעומד כיום בפועל על 24 ,ומידת השפעתו על היקפי הגיוס ועל שילוב בני המגזר החרדי בשוק התעסוקה. בפנינו נשמעו דעות שונות ומגוונות בסוגיה זו והתרשמנו שמדובר בסוגיה מהותית בגיבוש האסטרטגיה. אנו ממליצים להוריד באופן הדרגתי את גיל הפטור כך שישרת את האסטרטגיה הלאומית שתסוכם".

בעקבות ממצאי הדו"ח החליט הרמטכ"ל על שורה של מסקנות אישיות: ראש אגף כוח האדם (אלוף) יינזף פיקודית בשל אחריותו הפיקודית הכוללת לליקויים המקצועיים. ראש חטיבת כוח האדם הקודם (תת-אלוף, בחופשת פרישה) יינזף פיקודית בשל אחריותו הכוללת והיעדר חניכה ובקרה פרטניים למעשי פקודיו.

ראש ענף תכנון כוח אדם הקודם (אלוף-משנה) יינזף פיקודית וקידומו יעוכב בשנה נוספת מעבר לפרק הזמן המוגדר במדיניות כוח האדם של צה"ל. כל זאת בשל אחריותו הפיקודית הישירה על מדור חרדים והיעדר חניכה ובקרה לנושא, חרף רגישותו ו"נורות האזהרה", שנדלקו ביחס לפערים אפשריים.

ראש מדור חרדים לשעבר (רב-סרן בדימוס) – הממצאים מצדיקים צעדים פיקודיים משמעותיים בשל אחריותו הישירה, אך בשל היותו משוחרר מצה"ל ופטור משירות מילואים, לא ניתן לנקוט צעדים כלפיו. יועצת משפטית לחטיבת כוח האדם (רב-סרן) – תזומן לשיחה פיקודית כיוון שלא פעלה לוודא כי פסיקת בג"ץ משנת 2017 מוכרת למפקדים ומיושמת הלכה למעשה.

"יושר, אמירת אמת ודיווח אמין הם נשמת אפו של צה״ל. ההקפדה עליהם, קלה כחמורה, חיונית לעמידת צה״ל במשימותיו ולשמירה על ערכיו. אמירת האמת היא בסיס החוזה בין הצבא לעמו. כך נהגנו תמיד וכך אנו נוהגים עכשיו", אמר אתמול הרמטכ"ל אביב כוכבי במסגרת הדיון בממצאי צוות הבדיקה.

עוד הוסיף כי, "צה״ל היה צריך לפעול אך ורק לפי החוק, ככתבו וכלשונו. עלינו להיות ראשונים לגלות פערים ותקלות, לחקור אותם לעומק וללמוד להשתפר. כך בכל נושא, ובוודאי כאשר ניתן מידע לדרג המדיני ולציבור. עלינו לבדוק כל נתון ולדקדק בו, לשמור על מקצועיות וממלכתיות ולהביא את האמת כהווייתה".

הרמטכ"ל ציין כי מדובר ב"אירוע חריג מאוד בו נפל כשל מערכתי, פיקודי ומקצועי חמור״. הרמטכ״ל הוסיף כי ״צה״ל היה הראשון לזהות את הפערים בספירה ובדיווח, וכאשר הם התגלו, נערכו בצה״ל תהליכים לבדיקת הנושא, טרם פרסומו. עם זאת, נכון היה לדווח על כך באופן מיידי ושקוף, גם בטרם הושלמה הבדיקה. צה״ל פועל בשקיפות מלאה לפרסום ממצאי הצוות לכלל הגורמים הרלוונטיים ולציבור. האירוע ילמד ולקחיו ייושמו בכל הרמות".

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *