צילום: משה גולדשטיין


תפילת שחרית בביהמ"ד הגדול בקרית באבוב בת ים