ביוזמת האגודה למקומות הקדושים ברומניה: סיום הסיומים בשאץ

שרשרת חגיגות סיום הש"ס במסגרת סיום לימוד הדף היומי שנערכו ברחבי העולם היהודי, לא פסחו גם על מדינת רומניה שזכתה לערוך את 'סיום הסיומים', הסיום המסיים את חגיגות הסיומים המרגשים שנערכו בכל מקום ומקום, וזאת על ידי אירוע היסטורי רב רגש שהתקיים בעיר שאץ רומניה.

חגיגת 'סיום הסיומים' של לימוד הש"ס נערך בעיר הולדתו של מרן המהר"ם שפירא זצ"ל שכונה ה'עילוי משאץ', מחולל ויוזם רעיון הדף היומי, שהורתו ולידתו של אותו רעיון כביר נרקמו בהגיוני רוחו של רבי מאיר שפירא זצ"ל כד הוה טליא בעיר הולדתו סוצ'אבה – היא שאץ הרומנית.

ביוזמת ה'אגודה למקומות הקדושים ברומניה' הפועלת להחייאת ולשימור מורשת יהדות רומניה ברחבי רומניה, הוטסו קרוב ל70 איש בראשות מרנן ורבנן שליט"א לחגוג את חגיגת הסיום המיוחד בעיר שאץ ברומניה, בראש המסע שאורגן ע"י הרב אברהם יעקב סלמון ראש ה'אגודה למקומות הקדושים ברומניה' ורב קהל שטפנשט בארה"ק השתתפו ונשאו דברים מרגשים הגאון רבי יואל טוביאס שליט"א רב אב"ד שכון ו' ב"ב, הגאון רבי משה חיים לאו שליט"א אב"ד נתניה הנושא את שם סבו הגדול רבה של העיר שאץ כעשור שנים ובן דודו של המהר"ם שפירא, הגאון רבי יעקב יוסף כהן שליט"א דומ"צ שטפנשט, הגאון רבי משה מרדכי טוביאס שליט"א רב אב"ד קדימה צורן, את פני המשלחת קידמו נשיאי הקהילות היהודיות ברומניה, מר אאורל ווינר נשיא הפדרציה של הקהילה היהודית ברומניה שאף ערך מסיבת קבלת פנים מיוחדת במשרדי הקהילה בעיר הבירה בוקרסט, מר דוד יוסף נשיא קהילת בוטושאן, מר סורין גולדה נשיא קהילת שאץ, מר אלברט לוזניניאנו נשיא קהילת יאש, יחד עם יהודי המקום שנותרו לפליטה המשמרים את גחלת היהדות במקום.

לאחר תכנית אומנתית מרגשת עם הקרנת בכורה של סרט על פועלו של מהר"ם שפירא שנערך ע"י 'גנזך קידוש השם', התקבלו החוגגים לקול צלילי תזמורתו של אמן הנשמה הרב מרדכי הרמן מירושלים, החזן העולמי הרב חיים הוטנר שליט"א מירושלים הרעים בקולו תפילת 'א-ל מלא רחמים' לנשמת מורינו המהר"ם שפירא וכל לומדי הדף היומי שנתעלו לישיבה של מעלה במעלות קדושים וטהורים, מסכת נאומים בשפה הרומנית ובלשון הקודש הדגישו את גודל המעמד והשעה הנשגבת, כאן בבית הכנסת היחידי 'גומלי חסדים' דשאץ, וביטאו בכך את מאמר חז"ל במסכת סוטה: "התורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים".

לאחר סיום המעמד עלו כל חברי המשלחת לציון קברו של אבי המהר"ם רבי יעקב שמשון [המכונה  על המצבה בשם רבי 'שמאי'] שפירא זצ"ל שעל מצבת קברו נכתב: "זכה לראות דור ישרים יבורך ובראשם הרב הגאון המפורסם מלובלין זצ"ל המיסד ישיבת חכמי לובלין ודף היומי נפ' בשם טוב כ"ב סיון תש"ח ת.נ.צ.ב.ה." שם נשאו תפילה ושירי רגש לישועת עם ישראל ופדותו בזכות לימוד והפצת התורה והרעיון הכביר של לימוד הדף היומי כשאיפתו של היוזם והמחולל שלכבודו התאספו בעירו שאץ הגאון רבי מאיר שפירא זכותו תגן עלינו.

סיור יהודי במקומות הקדושים ביאס

במהלך המסע המרגש למחוזות העבר ברומניה זכו חברי המשלחת לפקוד גם קברי צדיקים ברומניה ומהם קברי צדיקים שזכו להחשף ולפקוד לראשונה, בראש המסע זכו לפקוד את ציון הרה"ק משטפנשט בעיר יאס שהבטיח לפקדים את ציונו" "ישועות בניקל", ולידו קברי כל גאוני וצדיקי יאס הרבנים הגאונים ששימשו ברבנות העיר הגדולה לאלוקים במשך כ200 בשנים האחרונות, ואף לשפוך שיח בקברו של הרה"ק רבי יוסף יוסקי מוואלשצטיק תלמיד להרה"ק רבי פנחס מקאריץ שיום הילולתו חל באותו שבוע – יום ט' שבט, וידוע בקרב גדולי החסידות כי הרה"ק רבי יוסף יוסקי קיבל את סוד הישועות לפקידת זש"ק מרבו הרה"ק מקאריץ, ואף הוא עצמו נושע ונקד בזש"ק, לאחר שתקופה ארוכה לא זכה לזרע של קיימא, והמקום נתפרסם כמסוגל ביותר, מקום קברו ממוקם בדיוק מאחורי האהל של הרה"ק משטפנשט בכניסה לבית העלמין דיאס, כמו כן פקדו את בית מדרשו של הרה"ק האוהב ישראל מאפטא וקבר החתן כלה הטמונים בחצר בית הכנסת שלפי המסורת הבעש"ט הקדוש התבטא נוראות על מקום קדוש זה. לראשונה מאז חודשו מסעות הקבוצות לעיר יאס פקדו חברי המשלחת את חצר המשטרה ה'קסטורה' בלב יאס, מקום ממנו החלה הפורענות הנאצית ופרעות הפוגרום, כאשר יהודי יאס והאזור אולצו להגיע לחצר המשטרה בטענות שווא ומשם נלקחו לגיא ההריגה. כן ביקרו במתחם בית העלמין העתיק בטאטארש, משם הוצאו אלפי הקברים ונקברו מחדש בבית העלמין בשכונת פאקוראר דהיום, מענין לציין כי בעת ביקור המשלחת במקום פנה שכן רומני מקומי לרבנים וסיפר, כי לדאבון לב עדין מסתובבים עצמות רבות בשטח בית העלמין שנהרס ונחרב כדומן על פני השדה ואין מי שדואג לכבוד הנפטרים, הרבנים התחלחלו לשמוע את העדות המצערת ודנו באפשרויות להביא לתיקון המצב. משם המשיכו לסייר במתחם בית העלמין היהודי העתיק ברחוב הלנה דואמנה, בו ביקרו בעבר ההיסטורי מלכים ורוזנים מפורסמים בהיותו בית חולים מקצועי וחדשני לאותם תקופות שלפני כ-180 שנה, לפי המסורת הרה"ק אדמו"ר הראשון משטפנשט שהגיע לצרכי רפואה בעיר יאס בא לדרוש ברופאים המומחים שהיו בבית חולים זה, ושם נסתלק לבית עולמו ביום י"ד כסלו תרכ"ט, כיום בית החולים מופעל ע"י גויי המקום ורק אנדרטה בשפה העברית מנציחה את העבר היהודי של המקום. העיר יאס מלאה בהיסטוריה יהודית מפוארת ועתיקה וטבולה בדם קרבנות נרצחי הפוגרומים ופרעות יאשי והעדות המצמררת והאילמת לכך היא קבר האחים הענק, קברי הרכבות בבית העלמין בו נטמנו כ15 אלף נספים בתקופות מלחמת העולם השנייה. בסמוך לבית העלמין היהודי בנתה ה'אגודה למקומות הקדושים' בית הכנסת אורחים גדול ומרווח בו ניתנים ארוחות כשרות למהדרין חינם אין כסף, במקום מופעל בית כנסת עם ספר תורה וספרי קודש רבים ובמהלך השהות במקום התקיימו בו תפילות ושיעורי תורה ולימוד הדף היומי מדי יום ביומו, בקרוב מתוכננת בניית מקווה טהרה מפוארת לרווחת המוני הפוקדים את אתרי הקודש ברומניה, ובימים אלו נשלמים והולכים קבלת הרשיונות והתכניות לבנייה.

העיר שאץ וגדוליה

בעיר שאץ בו נערכה חגיגת מעמד סיום הש"ס המפוארת בהשתתפות הגאון רבי משה חיים לאו הגאון רב יואל טוביאס שליט"א הגאון רבי יעקב יוסף כהן שליט"א הגאון רבי משה מרדכי טוביאס שליט"א הרה"ג רבי אברהם יעקב סלמון ונכבדי הקהילות בשאץ ובוטאשאן הסמוכה, נשמעו נאומים בשפה הרומנית ולשון הקודש משולבים בצלילים וניגונים מפי הבעל מנגן רבי מרדכי הרמן והחזן העולמי רבי חיים הוטנר, החגיגה נערכה בבית הכנסת העתיק 'גומלי חסדים' היחידי שנשאר לפליטה בעיר שאץ, וזקני המקום מציינים כי הסיבה להשארות בית כנסת זה לפליטה, הייתה בשל העובדה כי היו מקפידים בו על שלא לדבר בעת התפילה, וכן כי שמרו בו על גדרי הצניעות בדקדוק רב, וכי הקומה השניה של עזרת הנשים סגורה בחלונות אטומים שנשארו כעדות אילמת עד ימינו אנו, בית הכנסת עצמו עבר שחזור מדוקדק להפליא ע"י הפדרציה והציורים העתיקים ושובי הלב נותרו בו מפוארים ביותר, ארון הקודש העתיק מפואר ומיוחד במינו והעיטורים המעטרים את עמודי השש משני צידיו משווים לעומד לידו מעמד של הוד קדומים עתיק ושובה לב ונפש. בשעה שהוכרז הנואם הגאון הרב משה חיים לאו עברה התרגשות בקהל, הזיכרון ההיסטורי נושא את המאזינים מאה שנה אחורה, עת הדהד פה ברמה קולו של סבו הגאון רבי משה חיים לאו הי"ד בכהונתו הרמה כרב העיר שאץ, דבר השם נישא אז בקולו של הסבא ברמים, עתה הנכד הנושא את שמו חוזר לכאן לראשונה וזוכה לסיים את הש"ס בהדר, הגאון רבי יואל טוביאס שנשא את נאום ההדרן ואמירת הקדיש על ישראל ועל רבנן הפליג על גדולתם של חכמי רומניה ועל גדלותו של מהר"ם שפירא שהורתו ולידתו כאן בעיר שאץ רומניה, כאן גם ניבטו רעיוניו הכבירים של העלם הצעיר רבי מאיר'ל והגיוני רוחו נשאוהו להנחיל אוהבי יש ולהעניק מתנת נצח לעם ישראל – הרעיון הכביר של לימוד הדף היומי לכלל ולפרט, הגאון רבי משה מרדכי טוביאס שליט"א נשא נאום בשפה הרומנית ובלשון הקודש בו הרחיב על חשיבות המעמד לו זוכים המשתתפים כעת – סיום 2711 דפי התלמוד, שחוברו יחדיו לכדי 'תלמוד בבלי' הקשר הנצחי של עם ישראל לקב"ה, – אורייתא וישראל חד הם. הרה"ג הרב אברהם יעקב סלמון האריך לתאר את פעילות אנשי האגודה למקומות הקדושים ברומניה במציאת ושמירת קברי קדושי רומניה, בהנחלת מורשתם בכתב ובע"פ ובהפצת תולדותיהם והנהגותיהם, ובעידוד והבאת יהודים לפקוד את המקומות הקדושים ברומניה, נשיא קהילת בוטושאן התרגש לקדם את הבאים וסיפר על הגחלת היהודית שעדין משתמרת בקהילות היהודיות ברומניה, הגאון רבי יעקב יוסף כהן פתח בהתרגשות את מסכת ברכות מתלמוד בבלי תוך כדי הרעפת ברכות למסיימים ולמתחילים כאחד, בסיום המעמד הוקרא מכתבו של האדמו"ר משאץ שליט"א ששיגר במיוחד למעמד ברצותו להיות חלק מאירוע מיוחד זה, אשר הוא בבחינת 'תורה מחזרת אחר אכסניה שלה' לכאן העיר שאץ, מקום בו גדלו ויצאו ענקי עולם, גדולי תורה וחסידות, בו תיאר ושיתף את הנוכחים מזכרונות זקנו הרה"ק רבי שלום משאץ זצ"ל, שהתגורר כאן בעיר והשפיע בה תורה וחסידות, בלמדו ולימודו תורה יחד בחברותא עם המהר"ם שפירא זצ"ל, זכרונות מתוקים שנישאו בפי הצדיקים הללו, לעוד שנים ארוכות אחר כך.

בבית העלמין היהודי בשאץ הסתיימה חגיגת סיום הש"ס בתפילות ליד ציון קברו של אבי המהר"ם שפירא ובשירת אני מאמין בביאת המשיח שהדהדה באהל קברי הצדיקים וליד קברי הקדושים דעיר שאץ בבחינת התחיינה העצמות היבשות האלו, בסיור קצר ברחבי בית העלמין התגלו מצבות רבני שאץ והיסטוריה מענינת ומרתקת נפרסה לעיני חוקרי האגודה החוקרים את כל בתי העלמין ברחבי רומניה, וחזון למועד פרסומם ותיעודם.

בתחושת שליחות קודש עזבו משתתפי החגיגה ההיסטורית של סיום הש"ס את העיר שאץ, בדרכם אל עבר העיר יאס מקום ההכנסת אורחים דשטפנשט ברומניה והעיר בה שוכן בית הנתיבות לטיסות ישירות מרומניה לישראל בה הייתה מוכנה סעודת סיום הש"ס עשירה ומפוארת כמיטב המסורת של ההכנסת אורחים ערוכה ע"י מתנדבי האגודה ובראשם היו"ר הרב אליהו קליין ועוזריו הר"ר חיים משה וצוות שירותי התעופה והקרקע ביג פלייט בראשות הרב לוי יצחק סגל והרב מרדכי שטרן מאשדוד, משתתפי המסע הודו למנכ"ל האגודה העסקן הדגול הרב משה חריטן שבזכותם המסע יצא אל הפועל והצליח בכל פרטיו ושלביו ותכנוניו המסועפים והמורכבים, להגדיל תורה ולהאדירה.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *